Instal·lació a Badalona

Rehabilitació de finca, per forat d’escales per donar ubicació a l’ascensor, finca ubicada a Badalona.