Instal·lació d’ascensor

Ascensor oleodinàmic, de dues persones retallant escales i passarel·les de vidre de seguretat en replans, per donar servei a una finca de 5 parades en el Barri de Bon Pastor