ACCESSIBILITAT COMPLETA I SENSE LIMITACIONS

La Llei d’accessibilitat reconeix el dret fonamental d’accés a tots els habitants d’un edifici, eliminant les dificultats que poden trobar persones grans o amb mobilitat reduïda.

L’aspecte més important per complir amb aquest dret sol ser la instal·lació de l’ascensor, lògicament. Però baixar l’ascensor a cota zero, eliminant totes les barreres arquitectòniques, també es un factor rellevant que dota d’autonomia a tots els habitants de l’immoble.

Ascensor a cota cero - Bajada a cota 0 - Ascensores Ramase
Ascensor a cota cero - Bajada a cota 0 - Ascensores Ramase
Ascensor a cota cero - Bajada a cota 0 - Ascensores Ramase

SOL·LICITA EL TEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

SOL·LICITA EL TEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

REFORMES DE BAIXADA A COTA ZERO

Si en el seu edifici actualment no tenen l’ascensor a cota zero (o a peu de carrer, com també es coneix aquest terme), a Ascensors Ramase ens encarreguem de tramitar les llicències, realitzar l’obra i assegurar que l’ascensor sigui accessible per tots els usuaris.

¿ÉS OBLIGATORI BAIXAR L’ASCENSOR A COTA ZERO?

En aquesta reforma de millora regeixen les mateixes normes que en les de la instal·lació de l’ascensor. És a dir, la baixada a cota zero és un dret reconegut, i per tant exigible, si resulta imprescindible per garantir l’accessibilitat d’algun usuari de l’ascensor. Com exemple, un edifici amb esglaons sense rampa no es troba a la mateixa situació que altre que si que tingui rampa d’accés fins l’ascensor.

CONSULTA’NS EL TEU CAS

T’informem sobre les teves opcions disponibles para baixar l’ascensor a cota zero.
Preu ajustat a les teves necessitats reals.