1.INFORMACIÓ A L’USUARI
¿Qui es el responsable del tractament de les teves dades personals?

RAMASE SA, des d’ara RESPONSABLE, és el Responsable del Tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

¿Per a què tractem les teves dades personals i per què ho fem?
Segons el formulari on haguem obtingut les teves dades personals, els tractarem de manera confidencial per aconseguir els
següents fins:

Al formulario Contacte

 • Donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realtizada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició a la pàgina web del responsable.
  (por el interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)
 • Remisió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
  Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a cap acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)
 • Realitzar anàlisi estadístics i estudis de mercat.
  (per l’interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

Al formulari Currículum

 • Fer partícip a l’interessat als processos de selecció de personal i analitzar el perfil del sol·licitant amb l’objecte de seleccionar un candidat per al lloc vacant del responsable.
  (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

Al Formulari Sol·licita pressupost

 • Enviar pressupostos comercials sobre productes i serveis.
  (per la execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)
 • Remisió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
  Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a cap acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accès a les dades personals.
  (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

¿Quant de temps guardarem les teves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custodia i quan ja no sigui necessari per a això, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la anonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

¿A qui facilitem les teves dades personals?
No esta prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat, si fos necessari pel desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb les quals el RESPONSABLE te subscrits els contractes de confidencialitat i de càrrec de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

¿Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació u oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:
RAMASE SA. C/ La Ciencia, 20 – 08850 GAVA (Barcelona). E-mail: jtejero@ascensoresramase.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats als formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE son veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El RESPONSABLE informa de que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatories, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament
de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR, pels qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre las garanties de privacitat, et pots dirigir al RESPONSABLE a través de RAMASE SA. C/ La Ciencia, 20 – 08850 GAVA (Barcelona). E-mail: jtejero@ascensoresramase.com