Instal·lació d’ascensor

Instal·lació d’ascensor de 225 kg per buit d’escala en finca en el Barri de Sant Andreu de Barcelona i instal·lació de salva escales en el primer tram d’escales en vestíbul, per a una completa accessibilitat a la finca.