Instal·lació a casc antic

Instal·lació d’ascensor a forat d’escala, retallant escala existent per a ubicació d’ascensor amb una capacitat d’entre 1 i 2 persones.