Instal·lació a finca catalogada

Finca catalogada a l’Eixample, on s’instal·la ascensor electromecànic sense sala de màquines i 6 parades, por forat d’escala, creant nou replà per parada al terrat.