Instal·lació d’ascensor

Instal·lació d’ascensor per exterior, practicable i eliminant barreres arquitectòniques a la finca.