Instal·lació d’ascensor

Instal·lació d’ascensor a finca antiga amb fossat penjat a pàrquing i buit en vidre.