Ens importen les persones i la seva seguretat

EN 81-20 i EN 81-50 és el major canvi normatiu en els últims 20 anys, que representa canvis en els ascensors i en la obra civil. RAMASE ha redissenyat el seus ascensors sota aquesta nova normativa per incrementar les mesures de SEGURETAT i ACCESSIBILITAT.

Un gran esforç en hores d’enginyeria i assajos, invertit per un equip de PERSONES altament qualificades, donen com a resultat un ascensor que eleva el nivell de seguretat tant per al passatger com per al personal de muntatge i manteniment.

Les normes EN 81-20:2014 i EN 81-50:2014 harmonitzades amb la Directiva 2014/33/UE incrementen la seguretat i la resistència dels materials definides a les normes EN 81-1:1998+A3:2009 i EN 81-2:1998+A3:2009 en els dos aspectes que s’han de considerar en un ascensor:

 • Com sistema de transport vertical de persones
 • Com lloc de treball per al personal de muntatge i manteniment.

normativas ascensores

 Preguntes freqüents (FAQs) sobre les noves normatives

La norma EN 81-20:2014 afecta als ascensors elèctrics i la EN 81-50:2014 afecta als ascensors hidràulics?

No. Ambdues normes apliquen tant a ascensors elèctrics com hidràulics i es divideixen de la següent manera: EN 81-20:2014. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Ascensors per al transport de persones i càrregues. Part 20: ascensors per a persones i persones i càrregues. EN 81-50:2014. Regles de seguretat per a la construcció i instal·lació d’ascensors. Part 50: regles de disseny, càlculs, inspeccions i assaigs de components d’ascensor.

 Afecta a les plataformes elevadores?

Depèn de la velocitat amb la qual estiguin dissenyades. Fins v=0.15 m/s es poden considerar màquines i per tant se’ls aplica la Directiva de màquines 2006/42/CE. Si la velocitat és superior a 0.15 m/s, es consideren ascensor i si se’ls aplica.

 Afecta a ascensors muntacàrregues, muntacames i muntacotxes?

Sí, de la mateixa manera que ho feien abans les normes EN 81-1/2:1998+A3:2009.

 Afecta a les estructures modulars i buits on s’instal·la l’ascensor?

Sí. Les noves normes fan una definició més detallada i exigent dels requeriments que ha de complir el buit en parets, terra i sostre. També afecta als vidres, que han de ser laminats.

Què he de fer si estic planificant una obra nova?

Ramase recomana començar la planificació aplicant la nova normativa EN 81-20:2014 i EN 81-50:2014. Si per algun motiu la legalització de l’ascensor no es pot realitzar abans del 31 d’agost de 2017, l’adaptació d’un ascensor d’acord a l’EN 81-1:1998+A3:2009 o EN 81-2:1998+A3:2009 a la nova normativa serà complicada i costosa. Aquesta adaptació pot exigir fins i tot canvis en les mesures de buit.

Què he de fer si estic planificant una reforma d’un ascensor en un edifici existent?

La nova normativa s’aplica a nous ascensors que s’han de posar en funcionament. No s’aplica en ascensors en funcionament o en ascensors que no se substitueixen totalment per un de nou.


Llegenda Infografia “+ seguretat”

+ Seguretat per a passatgers

 • Decoració de la cabina amb major resistència al foc (decoració ignífuga).
 • Evita riscos d’obertura de portes des de l’interior de la cabina.
 • Major il·luminació en cabina, inclosa la llum d’emergència.
 • Major protecció davant cops en accedir a la cabina.
 • Barrera fotoelèctrica amb major sensibilitat als petits objectes a l’entrada a cabina.
 • Increment de la resistència de tots els components de la cabina i les portes.

+ Seguretat per a personal de muntatge i manteniment

 • Major protecció contra el contacte elèctric (protecció IP).
 • Augmenten espais de seguretat per a les tasques que es realitzen a l’interior del buit, tant al fossat com sobre el sostre de la cabina.
 • Comandament d’inspecció en fossat.
 • Major il·luminació en les àrees de treball dins el forat.
 • Major resistència a la barana de seguretat sobre sostre de cabina i menors espais de caiguda lliure.
 • Trapes d’escapament més grans en sostre de cabina.

Llegenda infografia Standard EN 81-20/50

 • Il·luminació en buit (en qualsevol posició de la cabina).
  Min. 50 lux a nivell sòl en espais de treball.
  Min. 20 lux en altres espais.
 • Proteccions de politges i antisortides de cables.
  Incrementa la protecció per al personal de manteniment i usuari.
 • Espai de seguretat a sostre de cabina.
  Increment de l’espai de seguretat per a tasques de manteniment.
  Botó d’inici d’alarma (EN81-28) accionable des de l’espai de refugi del personal de manteniment.
 • Faldó.
  Major resistència del faldó de cabina.
 • Guies.
  Nou càlcul de guies que considera l’assentament de l’edifici.
 • Cables d’acer.
  Nous requisits de càlcul d’adherència per al cas de contrapès i cabina buida encallada.
 • Balustrada de cabina: evitar el risc de caigudes.
  Increment de la resistència mecànica i de l’altura la distància a la paret del buit.
  Sòcol en la part exterior del sostre de cabina.
 • Cabina.
  Nous requisits de resistència de cabina i inflamabilitat.
  Nous criteris de mesurament de la superfície útil de cabina que incrementen el seu espai.
 • Il·luminació de cabina.
  Min. 100 lux mesurats a una alçada d’1 m sobre el terra i 5 lux, mínim, per a la llum d’emergència.
 • UCM (Moviment Incontrolat de la Cabina).
  Es considera el sistema que evita els moviments incontrolats de cabina com un component de seguretat per la Directiva 2014/33/UE.
 • Portes.
  Major resistència a portes de pis i de cabina.
  Dispositiu de bloqueig de portes de cabina per evitar la sortida de passatgers des de l’interior de la cabina.
  Major protecció davant cops per al passatger.
  Possibilitat de desenclavar la porta de pis des del fossat.
 • Refugi de seguretat en la vall.
  Increment de seguretat per a treballs de manteniment.
 • Escala de fossa.
  Nous requeriments de seguretat.
 • Comandament d’inspecció en fossat.
 • Protecció contra descàrregues elèctriques i contra el contacte directe.
  S’incrementa el grau de protecció per a les persones de manteniment.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

ATENCIÓ TELEFÒNICA 24H

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CONSÚLTANOS TU CASO

Te informamos sobre tus opciones disponibles en sistemas de elevación.
Precio ajustado a tus necesidades reales.