Eficiència energètica: redueixi la despesa de l'ascensor

Segons càlculs de la FEEDA (Federación Española de Asociaciones de Empresas de Ascensores) el parc d’ascensors a Espanya aconsegueix ja unes 900.000 unitats, moltes de les quals compten ja amb més de 20 anys. Com a resultat, molts sistemes han quedat obsolets. Potser no tinguin problemes en el seu funcionament però sí en les seus requeriments d’energia.

Actualment, existeix tecnologia per reduir fins un 40% la despesa energètica total de l’ascensor. Multipliquem això pel (quasi) milió d’aparells en funcionament, i ens adonem que es podria aconseguir un gran estalvi amb la implicació de tots. Concretament, uns 400 milions de kWh cada any (el consum mitjà en electricitat de més de 100.000 llars espanyoles). A més, s’evitaria l’emisió de 120.000 tones de CO2… ¡L’esforç val la pena!

Es tant el que es pot fer, que hi ha veus que han demanat una classificació energètica d’ascensors, tal i com es fa amb els electrodomèstics. Però independentment de que es faci o no aquesta classificació, és clar que realitzar algunes millores a nivell energètic a l’ascensor té molts beneficis.

Què és eficiència energètica a l’ascensor?

Abans de concentrar-nos en el tema en sí mateix, parem un moment a pensar de què estem parlant. Sovint es confonen els termes eficàcia i eficiència.

Eficàcia és que un aparell faci allò pel qual està desenvolupat. Si l’ascensor puja i baixa als seus usuaris sense causar incidents, és eficaç. Fa el que esperem que faci.

Eficiència és ser eficaç amb el consum mínim de recursos. En aquest cas, parlem del recurs que consumim: l’energia. Per tant, si podem aconseguir que l’ascensor funcioni gastant menys energia, estem millorant la eficiència de la instal·lació.

El resultat es un estalvi d’energia, que té beneficis econòmics directes (menys despesa de llum, que tal i como està evolucionant la factura de la llum és un punt a tenir molt present) i beneficis ecològics.

Cóm es pot millorar l’eficiència de l’ascensor?

La bona noticia és que inclòs en instal·lacions antigues, sense necessitat de renovar completament l’ascensor, hi ha diferents aspectes que es poden estudiar per optimitzar l’eficiència del sistema. Es possible substituir els sistemes que requereixen major energia, conservant altres més costosos de canviar (com les guies, les portes, etc.), que potser no afecten tan directament a la despesa energètica.

Il·luminació

Molts ascensors utilitzen fluorescents i làmpades antigues, que a més estan funcionant les 24 hores els 365 dies. Es calcula que això suposa una despesa mitja de 600 kWh/any… ¡Imagina quina despesa tan innecessària, sobre tot en edificis d’oficines (tancats durant el cap de setmana) o a segones residències (sense habitants durant llargs períodes a l’any)!

Així que aquest és el primer punt que s’analitza en una auditoria energètica: la il·luminació. Substituint la il·luminació tradicional per làmpades de baix consum (p.ex. de LEDs) i instal·lant sistemes detectors de presència, es pot estalviar fins el 75% del consum energètic de la cabina.

Millores mecàniques

Encara que l’enginyeria que ha permès que els ascensors per usuaris porti segles funcionant, en els últims anys s’han desenvolupat noves tecnologies que permeten fer-ho amb una menor despesa energètica.

Els ascensors d’última generació no utilitzen cables, si no cintes planes recobertes d’acer i estan equipats amb sistemes regeneratius, que s’acumulen i aprofiten l’energia que es genera quan l’ascensor va en baixada i buit, reduint així el consum final. Amb aquests sistemes es pot reduir fins a un 30% la despesa.

A més, són més silenciosos, confortables i fiables… Tot avantatges.

Renovació de la cabina

Una tercera via per millorar la eficiència energètica es troba a la mateixa cabina. En els últims anys s’estan desenvolupant materials i tècniques més lleugers, alguns provinents de la indústria aeroespacial, com per exemple els panells d’alumini en niu d’abella.

Reduint el pes de la cabina fins a un 35%, es redueix lògicament l’energia que es requereix per moure-la als desplaçaments.


Quan escoltem parlar del tema de la eficiència energètica de l’ascensor, de vegades no entenem com aquest ens afecta directament. Sobre tot en el cas d’ascensors compartits, com ocorre a comunitats de veïns i edificis d’oficines, pot semblar un tema poc important. Al cap i a la fi, la factura no arriba directament al nostre compte bancari.

Però al final, qualsevol despesa compartida al que s’hagi de fer front, acabarà repercutint en la teva butxaca. Així doncs val la pena parar-se un moment, prendre consciència de l’assumpte, pensar a mitjà/llarg termini i sol·licitar un estudi d’estalvi energètic per la teu ascensor.

Realitzem estudis energètics per maximitzar els recursos de la instal·lació… ¡Consulta’ns!

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

ATENCIÓ TELEFÒNICA 24H

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CONSÚLTANOS TU CASO

Te informamos sobre tus opciones disponibles en sistemas de elevación.
Precio ajustado a tus necesidades reales.