Noves ajudes per la millora de l'accessibilitat en la comunitat

Els informem que s’ha obert una convocatòria d’ajudes dins del programa “Sense barreres” de la Fundació Mutua de Propietarios (institució no lucrativa creada per l’asseguradora Mutua de Propietarios).

Es tracta d’ajudes per a la rehabilitació d’elements comuns per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, a la vivenda i el seu entorn, del que poden beneficiar-se edificis d’ús residencial a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana.

El programa ofereix ajudes per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques. Les ajudes poden arribar al 50% de la inversió, amb un màxim de 30.000 euros o 15.000 euros en el cas de rebre altres ajudes per a les mateixes actuacions. És important destacar que aquesta ajuda és compatible amb altres que es rebin per part de les Administracions.

Les ajudes van destinades a les Comunitats de Propietaris d’edificis en règim de Propietat Horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d’edificis en règim de Propietat Vertical, sempre i quan resideixi, com a mínim, una persona amb mobilitat reduïda, una persona amb discapacitat o una persona més gran de 75 anys.

Com en altres convocatòries a la rehabilitació, les obres no han d’haver-se iniciat per poder accedir a aquesta ajuda.

Ja es poden presentar les solicituds d’ajuda per instal·lació d’ascensor i d’elements d’accessibilitat

La convocatòria està oberta fins el 15 de desembre de 2018, tot i que es podrà tancar abans en cas d’esgotar el pressupost. Per aquest motiu, la nostra recomanació és no demorar la sol·licitud.

Per més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

SEGUEIX-NOS A LES XARXES

ATENCIÓ TELEFÒNICA 24H

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CONSÚLTANOS TU CASO

Te informamos sobre tus opciones disponibles en sistemas de elevación.
Precio ajustado a tus necesidades reales.