Instal·lació d’ascensor a Poble Sec

Instal·lació d’ascensor de 320 kg, 4 persones per celobert, modificant instal·lació de llum i gas, creant nou armari de gas i instal·lacions per façana principal, nova centralització elèctrica, restaurar estucat d’escala.