Instal·lació ascensor a casa particular

Muntatge de dos elevadors especials tipus PEV, panoràmics per exterior amb passarel·les d’unió entre ells, per casa particular i salvar desnivell del terreny, situat a Montemar-Castelldelfels.