Instal·lació ascensor a Castelldefels

Instal·lació d’elevador tipus PEV per edifici plurifamiliar a Castelldefels, amb passarel·les metàl·liques i pany panoràmic.