Instal·lació d’ascensor i muntacotxes

Instal·lació en obra nova, d’ascensor i muntacotxes per a càrrega i persones, a finca situada a Lesseps-Barcelona.