Instal·lació d’ascensor a una finca

Instal·lació d’ascensor de 2 persones, fent nou esglaonat d’escales, ubicant ascensor en una cantonada de les escaleres actuals. Reubicant centralitzacions de llum i aigua.