Instal·lació d’ascensor a Viladecans

“Instal·lació d’ascensor practicable, 6 persones, per pati de llums a comunitat de propietaris al Barri Sales, de Viladecans.”